Velkommen til Bokrudstad Hundesenter

Hundesenteret fortsetter som før. Det er fortsatt åpningstid 10-20 hver dag. Play time har samme tider som tidligere. Betaling foretas med Vipps. Det er satt ut plakater ved inngang til hamninga og i hallen. Ordningen er basert på tillit.

Bestilling av tid i Hallen foretas på Facebook minimum dagen før. Det kan ikke foretas bestilling samme dag på FB. Om det er ønskelig med time samme dag, kan en sende melding eller ringe.

Bestilling av selskapslokaler kan også bestilles på FB (bokrudstad selskapslokaler)

Det er planer om å få laget en ny mindre innhegning som kun vil være for booking. Den er ment for mindre hunder, og evnt hunder som ikke kan være med andre hunder. Gjerdet vil ikke være like høyt. Området vil også være mindre, men stort nok til å kunne gå turer. Planlagt område vil være bak hallen, med retning mot dalaustvegen. Det må ryddes en del småskog, og kanske noe i den store skogen også. Området vil være på 3-4 mål sånn circa. Planlagt å begynne med dette til våren.

Om noen har spørsmål eller innspill, tas disse gjerne imot. Kontakt kan skje på telefon, melding, eller ved når vi treffes.

Jeg har et ønske om at alle skal trives på Bokrudstad. Det betyr at alle må ta ansvar for egen hund. Det er viktig å ta opp skit som hundene måtte legge igjen. Det er også viktig at hunder som er usikre på andre hunder, eller som kan være voldsomme, blir holdt under oppsikt, og eventuelt blir holdt i bånd. Vi ønsker ingen skader på andre hunder. Alle hundeeiere er ansvarlig for sin egen hund, og eventuelle skader som den måtte påføre andre hunder.

Jørn Bang-Larsen