18. mai 2020

I ettermiddag starter  oppgradering av veien inn til senteret, så det blir vanskelig å kjøre opp hit for å parkere i alle fall i dag.  Må komme tilbake til mer info om hvor lenge dette kommer til å vare.

I tillegg må bonden pløye opp jordet.  Han setter igjen ei stripe rundt langs gjerdet som det er mulig å gå på.   Han starter ca. kl. 16 i dag – og vi henstiller til brukerne om ikke å komme i dag.